Gabriella Fägerlind

ImplementDiversity
www.implementdiversity.com


Gabriella arbetar sedan 1998 som mångfaldskonsult, med uppdrag i både privat och offentlig sektor. 1995-98 arbetade hon som arbetslivsbevakare för Sveriges Tekniska Attachéer i Detroit, USA och studerade där bl.a. strategier för mångfald i amerikanska organisationer.

Följande konsulter ingår i nätverksorganisationen Managing Diversity:

Margareta Eklund, Gabriella Fägerlind,
Eva Löfgren,
Eugenio Molini

Eugenio Molini
Managing Complexity
www.molini.se
Internationell Organisationskonsult och Gestaltterapeut. Numera arbetar han med tvärkulturell konfliktlösning, teambuilding i multikulturella arbetsgrupper och strategisk utveckling av internationella /multikulturella företag och organisationer.
Margareta Eklund
Managing Diversity
margareta.eklund@managingdiversity.se
Margareta Eklund, socionom och ekonom, projektledare för Diversity in Europe som behandlar mångfald ur ett europeiskt perspektiv. Margareta har arbetat i ledande befattningar bl a på Arbetslivsfonden Arbetslivsdelegationen, ESF-Rådet . Mångfaldskonsult i intresseorganisationer och utvecklingspartnerskap. Sedan 1994 har hon varit projektledare i olika EU-projekt.
Malin Lindelöw Danielsson
Lindelöw & partners
malin@lindelowpartners.com
Malin är forskare och kunsult samt författare till boken Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning. Malin har utvecklat ett strukturerat kompetensbaserat sätt att se på hela rekryteringsprocessen som eliminerar ovidkommande hänsyn.
Hennes målsättning är att allt HR-arbete skall utgå från en djup förståelse av organisationens mål och kultur i samverkan med människornas individuella förutsättningar.
 
Kjell Kampe
Amadeus
kjell.kampe@amadeus.se

Kjell har arbetat som sfi-lärare i många år och föreläser idag om språkinlärning och hur det är att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder.

 

Paul Moerman
flamencOrient
flamencorient@moerman.pp.se

Skådespelare med utländsk bakgrund utbildad på Teaterhögskolan och Danshögskolan, dansare, översättare av dramatik. Leder musik- och dansgruppen flamencOrient som även driver kulturpedagogisk verksamhet med barn och ungdom i mångetniska områden med stöd av kommun och skola, landsting och Framtidens kultur.