Alla kapitel

Kapitel 13

Medarbetarsamtalet – roller, kompetenser och utveckling

I Järfälla kommun beslöt kommunledningskontoret att starta ett delprojekt för att analysera vilken kompetens som behövs för framtiden med utgångspunkt från verksamhetens utvecklingsmål. Skälen till detta var flera. Den återkommande personalenkäten visade att kompetensfrågan behövde utvecklas och förbättras. Det saknades rutiner för kompetensanalyser ur mångfalds- och jämställdhetsperspektiv, där varje medarbetare fick möjlighet att synliggöra sin kompetens. En gemensam syn på kompetensfrågor var också angelägen att få fram.

Läs hela kapitlet här

Att ladda ner (pdf): Kap 13 – Medarbetarrollen Järfälla kommun