Alla kapitel

Kapitel 12

Referenstagning kräver förberedelser

För att referenstagningen ska bli så fri från subjektiva värderingar som möjligt måste referenstagningen ske på ett strukturerat sätt.

Vilka frågor kan då bli aktuella att ställa? Diskrimineringsombudsmännen har angivit följande när det gäller referenstagning:

  • Frågor ska enbart ställas om den sökandes förmåga att utföra de arbetsuppgifter som innefattas i tjänsten.
  • Frågor om den arbetssökandes kompetens och prestationer som är relevanta för det arbete som ska utföras

Checklista:
– Förse referenspersonen med arbetsbeskrivning/mål- och ansvarsbeskrivning samt kompetensprofil.
– Var medveten om risken för godtycke i referenstagningsprocessen.
– Genomför referenstagningen som en strukturerad intervju utgående från kompetensprofil.
– Kontakta enbart referenter som den sökande angivet.

Läs hela kapitlet här