Alla kapitel

Kapitel 11

Viktigt med rätt test för rätt situation
Till att börja med måste man göra klart för sig när det är lämpligt att använda tester – i vilket sammanhang och skede av rekryteringen. Vidare att det krävs olika tester för olika typer av arbetsuppgifter.

Sakkunniga inom området rekommenderar att man formulerar en testpolicy.

Genom testpolicyn garanterar organisationen att testen används för sitt syfte, att de inte innebär någon diskriminering och att testningen (administration, analys, tolkning och återkoppling) utförs av kvalificerad personal.

Läs hela kapitlet här