Alla kapitel

Kapitel 10

Kompetensbaserad intervju ska bygga på kravspecifikationen

En kompetensbaserad intervju är en del av en strukturerad intervju, där intervjuaren strävar efter att på ett konkret sätt utvärdera en kandidats förmåga i relation till ett antal specifika kompetensområden som är relevanta för ett visst jobb.

En kompetens, som utvecklats inom FAIR, är ’kulturell medvetenhet’ eller ’mångfaldsmedveten’. Kulturell medvetenhet definieras som

Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.

Läs hela kapitlet här

Att ladda ner (pdf): Kap 10 – Omedvetna attityder i intervjusituationen