Alla kapitel

Kapitel 9

Ansökningsformulär för ett rättvist urval
Det traditionella ansökningsförfarandet är att intresserade sökande skriver ett personligt brev och skickar med sin CV eller meritförteckning. Utifrån det underlaget gör sedan rekryterande chef ett urval av vilka som skall kallas till intervju.

image_db-1.php

– Jag har varit chef i många år och rekryterat mycket personal via personliga brev och CV men det här sättet med skräddarsydda ansökningsformulär tycker jag är fantastiskt. Det underlättar enormt. Vi ser helheten på ett annat sätt och missar inga. Vi använder en urvalsmatris som vi fyller ifrån ansökningsformuläret och intervjun. Det ett jättebra sätt att dokumentera och om någon kommer och frågar så kan vi lätt gå tillbaka och visa hur vi gjort.

Läs hela kapitlet här

Att ladda ner (pdf): Kap 9 – Ansökningsformulär Järfälla hemtjänst
Att ladda ner (pdf): Kap 9 – Arbetsbeskrivning Järfälla hemtjänst
Att ladda ner (pdf): Kap 9 – Urvalsmatris Järfälla hemtjänst