Alla kapitel

Kapitel 6

Kompetensprofiler – för att veta vad man söker
Varför ska man göra en kravspecifikation innan man börjar leta efter en ny medarbetare? Svaret är detsamma som varför man ska veta vart man ska innan man ger sig iväg. Chansen att hitta rätt när man inte vet vad man söker är ganska liten.

Det bästa är om förberedelsearbetet görs av en rekryteringsgrupp, där alla befattningshavarens viktiga kontaktytor finns representerade, såsom:

  • överordnad (perspektivet ovanifrån)
  • eventuella underordnade (perspektivet underifrån)
  • nuvarande befattningshavare eller kollega med likvärdig befattning (inifrånperspektivet)
  • eventuella kunder eller internkunder (kund- eller mottagarperspektivet)
  • eventuella representanter från andra avdelningar som representerar viktiga kontaktytor (det horisontella perspektivet)

Alla de olika perspektiven är relevanta därför att de tillsammans ger en helhetssyn på vad som ingår i arbetet och vilka krav de ställer.

Läs hela kapitlet här

Att ladda ner (pdf): Kap 6 – Antagningskriterier till präst och diakon i Strangsnäs stift
Att ladda ner (pdf): Kap 6 – Generell ansvarsprofil platschef SVT
Att ladda ner (pdf): Kap 6 – Generell ansvarsprofil reporter SVT
Att ladda ner (pdf): Kap 6 – Kompetensprofil fritidspedagog
Att ladda ner (pdf): Kap 6 – Kravprofil verksamhetsledare Järfälla