Alla kapitel

Kapitel 5

Organisationen som hinder eller möjlighet?

Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter vägas in. Det räcker inte med att enbart se vägen till arbetsplatsen, utan man måste även se vad som händer i den befintliga organisationen.

Det är aktiviteter, inte människor, som utgör en organisation. Struktur och kultur hjälper till att förstå processerna, d v s hur individerna agerar, och därför har FAIRs delprojekt i Järfälla kommun valt att rikta in sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

Läs hela kapitlet här

Att ladda ner (pdf): Kap 5 – Verktyg för en öppnare organisation