Alla kapitel

Kapitel 4

Döva och hörande – två kulturer i Leksand
Att vara döv är att tillhöra en språklig minoritet. Spontana möten där hörande snabbt kan bolla idéer och fatta informella beslut går ofta de döva förbi. Det är en av de erfarenheter som SVT Teckenspråk i Leksand dragit när kulturklyftor på arbetsplatsen analyserats.

– Som chef i allmänhet brukar man få lära sig att alltid vara tillgänglig för spontana samtal i korridoren. Här kan det vara ett direkt felaktigt arbetssätt, säger Birgitta Laszlo, platschef för SVT Teckenspråk i Leksand.

Läs hela kapitlet här

Att ladda ner (pdf): Kap 4 – Metodverktyg SVT Leksand