Alla kapitel

Kapitel 3

Hur olik får man vara hos oss?

Klimatet på arbetsplatsen har stor betydelse vid rekrytering och för att ta tillvara kompetens.

Inför en rekrytering är det värdefullt att i arbetsgruppen diskutera följande frågor:

– Hur olika får man vara på vår arbetsplats?
– Hur öppet är vårt arbetsklimat? Får man säga vad man tycker och tänker?
– Vad är norm hos oss?
– Hur behöver vi förändra oss för att bättre nå interna och externa visioner och mål?
– Vilken kompetens och vilka perspektiv på vår verksamhet saknar vi i arbetsgruppen?

Läs hela kapitlet här

Att ladda ner (pdf): Kap 3 – Handledning till Klimatenkät
Att ladda ner (pdf): Kap 3 – Klimatenkät
Att ladda ner (pdf): Kap 3 – Normen på arbetsplatsen