Alla kapitel

Kapitel 2

Många förklaringar men inga ursäkter för diskriminering
Diskriminering i arbetslivet är vardag för många i Sverige. Människor stängs ute, eller avvisas varje dag. Personer kränks på grund av fördomar, elakhet, slarv eller missriktad hänsyn. Det finns många förklaringar till diskriminering, men inga ursäkter.

– Vi har mer makt och påverkar mer än vi tror. När var och en
blir medveten om det kan det leda till ickediskriminering. – säger Paula Jonsson, jurist och utredare på DO.

– Det viktigaste budskapet jag har är att de som arbetar med de här frågorna ska jobba systematiskt, strukturerat och målinriktat.
– Som arbetsgivare kan man aldrig få garantier för att det blir rätt när man rekryterar. Men jag tror att risken att det blir fel är störst när man rekryterar ickesystematiskt, när man går på magkänslan. Om man istället koncentrerar sig på vilken kompetens man behöver och stämmer av detta hos de sökande tror jag att man har större möjlighet att få en effektiv organisation.

Läs hela kapitlet här