Alla kapitel

Kapitel 1

Många skäl till FAIR rekrytering
Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

  • Felrekrytering kostar
  • Diskriminering förekommer
  • Den demografiska utvecklingen
  • Medarbetarnas kompetens tas inte tillvara
  • Nya marknader och förändrade arbetsuppgifter
  • Nätverksrekrytering
  • Inslag av tyckande och magkänsla i rekryteringsprocessen

Rätt kompetens ur ett framtidsperspektiv
Genom en FAIR rekryteringsprocess säkerställer man att man inte diskriminerar, att man frågar efter rätt kompetens ur ett framtidsperspektiv och att man får ett så brett urval av sökande som möjligt. I en FAIR process känner sig de arbetssökande rätt och vist behandlade även om de får ett nej.

Läs hela kapitlet här

Att ladda ner (pdf): Kap 1 – FAIR-termometern