Exempel på uppdrag

Projektstöd med hjälp av LFA

Jag är certifierad moderator inom LFA (Logical Framwork Approach) – ett målstyrt projektplaneringsverktyg. Under 2009 – 2012 var jag processtöd för projektutveckling inom Europeiska socialfonden inom region väst och hjälpte ett stort antal projekt att få struktur på sina projektidéer bl a med hjälp av LFA.

Rekryteringsutbildningar

Under 2005 – 2008 var jag koordinator för Equal-projektet FAIR – FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering där åtta svenska organisationer och projekt i tre europeiska länder gemensamt utvecklade metoder och förhållningssätt för en FAIR rekrytering. Våra resultat finns samlade i FAIR rekrytering – en idébok. Jag håller utbildningar kring hur arbetsgivare kan utveckla sina rekryteringsprocesser för att kvalitetssäkra sin rekryteringsprocess samt öppna upp för att nå hela kompetensmarknaden. Jag har även hjälpt TCO att ta fram sin handbok Rekrytera utan att diskriminera.

Ledarskapsutbildningar

Mångfald handlar om allas våra olikheter och likheter. En förutsättning för att få ett mervärde av mångfalden är att vi har ett inkluderande arbetsklimat. Jag håller föreläsningar och utbildningar för chefer och ledare om varför mångfald är en strategiskt viktig fråga för dem och hur de kan skapa förutsättningar för detta. Det handlar både om individuella förhållningssätt och  organisationsprocesser. Till min hjälp har jag ett stort antal verktyg som jag utvecklat under åren ofta i samverkan med Gabriella Fägerlind, ImplementDiversity AB.

Föreläsningar

Jag håller gärna föreläsningar i både små och stora sammanhang. I mina föreläsningar blandar jag teoriavsnitt med gruppvisa diskussioner, övningar och korta filmavsnitt. När det är lämpligt använder jag mentometrar för att mäta t ex mångfalden i rummet, graden av inkludering på arbetsplatsen, drivkrafter för en ökad mångfald på arbetsplatsen. Mentometrarna gör att deltagarna blir extra delaktiga och ger ett direkt resultat som de senare kan arbeta vidare med.

Internt stöd, verktygslådor

Jag är ofta ett internt stöd till interna medarbetare som fått uppdraget och stödja organisationens mångfaldsarbete. Det kan handla om att ta fram planer för jämställdhets- och mångfaldsarbete, att utbilda interna förändringsagenter eller att stödja personalfunktionen på annat sätt. De olika metoder och verktyg som jag utvecklat, ofta i samverkan med andra konsulter,  delar jag då gärna med mig av.

Stöd till myndigheter

Myndigheter har ett särskilt uppdrag att arbeta med mångfald. Arbetsgivarverket har tagit fram skriften Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i staten. Jag har genom för utbildningar i olika myndigheter med skriften som grund.

Integration och arbetsmarknad

Utifrån mina nio år som chef för specialförmedlingen Internationella Ingenjörer, som förmedlade ingenjörsarbete till invandrade ingenjörer har jag ofta uppdrag med fokus på integration och arbetsmarknad. Tillsammans med Gabriella Fägerlind gjorde vi för ett antal år sedan ett antal intervjuer med internationella ingenjörer som varit ute i arbete några år. Rapporten heter Att se med andra ögon.
Ladda ner rapporten