Välkomna till Diversity AB

eva3
Om Eva Löfgren

Sedan 1999 arbetar jag som konsult med frågor som rör organisationsutveckling mot ökad mångfald i arbetslivet. Jag vill utveckla arbetsplatser så att de inte diskriminerar men också att de ser och tar tillvara mervärdet av olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Mina egna positiva erfarenheter från tidigare arbetsliv är viktiga drivkrafter i mitt arbete. Efterfrågan av mina tjänster har förändrats allt eftersom mångfald blivit en strategisk fråga för arbetsgivare. Från att i början av 2000-talet hållit föreläsningar av typ ”väckelsemöten” har jag idag ofta uppdrag att stötta ledningsgrupper i sitt långsiktiga arbete.

Jag är i botten ingenjör och har arbetat många år som lärare för blivande ingenjörer. Jag hade särskilt i uppgift att försöka få fler flickor till teknisk och naturvetenskaplig utbildning.

Under tre år har jag arbetat med bistånd i Östafrika. 1989 var jag vårdbiträde i barnfamiljer i Rinkeby utanför Stockholm.

1989 förverkligade jag min idé om en specialarbetsförmedling för invandrade ingenjörer, Internationella Ingenjörer. Jag var chef för den under nio år. Under detta arbete såg jag hur viktigt ett inkluderande arbetsklimat var för att kunna ta till vara de internationella ingenjörernas kompetens. Det blev drivkraften för att starta konsultföretaget Diversity AB.

Om oss

Diversity AB är ett konsultföretag som drivs av Eva Löfgren. Affärsidén är att stödja företags och organisationers utveckling mot ökad mångfald och inkludering. Med mångfald menas allt det som gör en människa unik. Ålder, kön och etnisk bakgrund är några aspekter på mångfald. En förutsättning för att få ett mervärde av mångfalden är att arbetsplatsen har ett inkluderande och tillåtande klimat.

Våra tjänster

  • Föreläsningar
  • Workshops
  • Utbildningar
  • Externt stöd
  • Projektutveckling med LFA
  • Processtöd

Se intervju med Eva Löfgren

Ladda ner CV
bok1

FAIR rekrytering – en idébok är resultatet var tre års arbete i Equalprojektet FAIR där Eva Löfgren var initiativtagare samt koordinator. Åtta svenska organisationer deltog samt vi samarbetade med tre projekt i England, Österrike och Tjeckien. Boken innehåller förutom en hel del teori kring rekrytering och ett inkluderande arbetsklimat även många konkreta övningar och exempel. Boken har nytryckts eftersom efterfrågan är stor och kan beställas kostnadsfritt enligt nedan. Boken kan även laddas ned i pdf-format.

Beställ hem boken gratis här
Läs boken här

Till boken hör även spelfilmen Cecilias val som finns med både svensk och engelsk text. Den är 23 min lång och kan användas för att sätta igång en diskussion på arbetsplatsen kring Rekrytering, Ledarskap och Arbetsklimat. Till filmen finns en handledning med frågor.

cd